Aliağa Belediyesi Muhtelif Malzeme Alımı Yapacak

tarafından
99
Aliağa Belediyesi Muhtelif Malzeme Alımı Yapacak

Aliağa Belediyesi Sıhhi Tesisat, Hırdavat ve Boya Malzemeleri satın alacak. İhale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesi gereği açık ihale usulünce gerçekleştirilecek.

 

118 kalem muhtelif Sıhhi Tesisat, Hırdavat ve Boya Malzemeleri alımını kapsayan ihale 30 Mart 2021 Salı günü saat 10.00’da Aliağa Belediyesi Yeni Ek Hizmet Binası’nda gerçekleştirilecek. Yüklenici firma mal teslimini sözleşmenin imzalanmasına müteakip 31 Aralık 2021 tarihine kadar ihtiyaç doğrultusunda peyderpey Aliağa Belediyesi Tesisler Müdürlüğü’ne teslim edecek. İstekliler gerekli detaylara EKAP’ta yer alan ihale dokümanındaki idari şartnameden ulaşılabilecek.

 

Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Aliağa Belediyesi Yeni Ek Hizmet Binası’nda bulunan Destek Hizmetler Müdürlüğü İhale İşleri Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 takvim günü olarak belirlendi.

 

 

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı