Bekir Karacabey; “50 yıl sonrası için ormanlarımızı bugün gençleştiriyoruz”

tarafından
52
Bekir Karacabey; “50 yıl sonrası için ormanlarımızı bugün gençleştiriyoruz”

Mevcut ormanların devamlılığının sağlanması, yeni ormanların tesis edilmesi ve bu süreçte ortaya çıkan her türlü soruna, bilim ve tecrübe ışığında 182 yıldır çözümler üreten OGM, orman varlığını geleceğe taşımak için her yıl binlerce hektarlık alanda ‘gençleştirme’ çalışmaları yürütüyor. Gençleştirme çalışmalarında uçsuz bucaksız ormanlardaki yaşlı veya kuru ağaçlar tek tek tespit edilip sahadan uzaklaştırılarak yeni fidanların yetişmesine ortam sağlanıyor.

 

Ormanlardaki bakım çalışmalarının önemine dikkat çeken Karacabey, "Ağaç sayısı fazla olan ormanlarda ağaçlar tam anlamı ile beslenemez, yeterli ışık alamaz ve olması gerektiği gibi gelişemez. Biyolojik ömrünü tamamlamış ağaçların alandan çıkarılarak yeni ağaçların yetişmesine olanak sağlamak gerekiyor. Ormanın geleceğini teminat altına almak için gelişimi iyi, kalın çaplı, düzgün gövdeli ağaçları sahada bırakarak sağlıklı ormanlar elde ediyoruz. Bu aynı zamanda sağlıklı genetik mirasın korunması için de önemli. Ormancılık çalışmaları uzun soluklu bir iş. Meyvelerini ancak 50-100 yıl sonra veren bir çalışma. Her yıl düzenli yürüttüğümüz bakım çalışmaları, 50 yıl sonrasındaki daha sağlıklı ormanlar hedefini yakalamak için zaruri bir çalışmadır ” diye belirtti. 

 

“Bakım yapılmayan orman kısa sürede çöker” 

 

Özellikle son yıllarda etkisi hissedilen küresel ısınma ve insan kaynaklı olumsuz faktörlere rağmen, Türkiye’de orman varlığının son 18 yılda 2,1 milyon hektar artırıldığının altını çizen Karacabey, “Bakım yapılmayan orman kısa sürede çöker. Oysa düzenli bakım yapılan ormanlar yaşam gücü yüksek ve sağlıklı olur. Böylece, orman yangınlarından daha az etkilenir, orman zararlılarına, kara, fırtınaya karşı daha dirençli olur ve genetik yapısı daha sağlam ağaçların doğru şekilde gelişmeleri sağlanır” diye aktardı. 

 

“Bakımsız orman daha hızlı yanar”

 

Bekir Karacabey, küresel ısınma gibi çevresel problemler nedeniyle giderek artan orman yangınları konusunda bakım çalışmalarının daha da önem kazandığını belirtti. Sözlerini şöyle sürdüren Karacabey, “Ormanlardaki ölü ve diri örtünün yanı sıra ağaçlar doğrudan yanıcı madde konumunda olduğundan, yaptığımız bakım çalışmalarıyla yanıcı madde miktarını azaltarak, muhtemel yangınlar esnasında oluşan ısı enerjisini aşağıya çekip, yangınlarla mücadelede önemli avantaj sağlıyoruz” dedi. 

 

“Orman yolları ormanı korur”

 

Bakım çalışmalarının ormanın her tarafında gerçekleştirilebilmesi için orman yollarının yapılmasının önemli olduğuna vurgu yapan Karacabey, “Bu yollar sayesinde, özellikle yangın ve orman zararlılarına karşı hemen her noktaya hızla ulaşabiliyoruz. Sadece ormanların bakımı ve yangınlara müdahale için değil aynı zamanda orman kenarı veya orman içinde yer alan yerleşim birimlerinin yangın gibi afetlerden korunabilmesi, ihtiyaç duyulan hizmetlerin bu yerleşim yerlerine ulaştırılabilmesi için de orman yollarına ihtiyaç var. Orman yolları ormanı korur” dedi. 

 

Ormanı gençleştirmek zararlı böcekleri engeller

 

Dumansız orman yangını olarak da adlandırılan orman zararlıları ile mücadelede; mekanik, biyoteknik ve biyolojik mücadele çalışmalarına ağırlık verdiklerini belirten Karacabey, biyolojik çeşitliliği muhafaza ederek, ekosistem bütünlüğünü bozmadan, ormanların sağlıklı bir yapıya kavuşturulmasını hedeflediklerini kaydetti. Yapılan bakım çalışmalarının ağaçların dayanıklılığını artırarak orman zararlılarından daha az etkilenmesinin sağlandığına dikkat çeken Bekir Karacabey, “Orman zararlıları en çok zayıf ağaçlar üzerinde etkili olduğundan, zayıf ağaçların bakım çalışmalarıyla alandan çıkarılması ormanların sağlıklı kalmasında büyük önem arz ediyor. Bakım yapılan ormanlarda sağlanan hava akımı mantar hastalıklarının önlenmesini de sağlıyor” dedi.  

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı