CHP’li Sındır: “belediyelerin mali özerkliği tırpanlanıyor”

tarafından
255
CHP’li Sındır: “belediyelerin mali özerkliği tırpanlanıyor”

Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşmeleri devam torba kanunun 10 ve 11nci maddeleri hakkında eleştirilerini dile getiren İzmir Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Prof. Dr. Kamil Okyay Sındır, “Getirilen düzenleme ile belediyelerin bütçelerinin hazırlanması kentin ihtiyaçlarına göre değil, Cumhurbaşkanlığı programına göre belirlensin istiyorlar” diyerek mahalli idare bütçelerinin mali özerkliğinin Sarayın programları ile uyumlu hale getirilerek ellerinden alınmak istediğini, kısaca yerel yönetimleri mali açıdan saraya bağlamanın yasal düzenlemesi olduğunu belirtti.

 

MAHALLİ İDARELER BÜTÇELERİNİ KENDİ HEDEFLERİNE GÖRE HAZIRLAYAMAYACAK

Torba yasanın mahalli idare bütçelerini ilgilendiren ilgili düzenlemesi hakkında komisyonda söz alan Sındır: “Mahalli idareler bütçelerini, stratejik amaç ve hedeflerine, vizyonlarına, kendi performans programlarına göre, stratejik planlarında yer alan misyon ve vizyonuna göre hazırlıyorlar. Şimdi bunu kaldırıyorsunuz. Bir mahallî idarenin bütçesini, o kentin ihtiyaçlarına göre hazırlanmış olan, “stratejik planındaki misyon, vizyon ve stratejik amaç ve hedeflerine bağlı kalarak” hazırlamaları yerine, “kalkınma planı, Cumhurbaşkanlığı programı, orta vadeli program, orta vadeli mali plan, Cumhurbaşkanlığı yıllık programı ve stratejik planları ile program yapısına uyumlu şekilde hazırlamasını getiriyorsunuz” diyerek düzenlemeye tepki gösterdi.

 

KENTİN, HALKIN İHTİYAÇLARI KARŞILANAMAZ VEYA BASKILANIR HÂLE GELİR

Düzenleme ile yerelin istek, ihtiyaç ve stratejik planındaki amaç ve hedeflerin göz ardı edildiği ve geri plana itildiğini belirten CHP’li Sındır, “Yerel yönetimler bütçelerini hazırlarken Cumhurbaşkanlığının programına uyumlu olmak için mi çaba sarf edecekler, kendi yerel ihtiyaçlarına göre mi bütçe hazırlayacaklar; bu kendi içinde çok temel bir çelişki. Yerelin de bütçesi üzerinde “Ben kendime bağlıyorum, benim programımla uyumlu olacak.” diye bir şart koyarsanız bu sefer mahallî idare bütçelerinde çok ciddi bir sıkıntı oluşur ve kentin, halkın ihtiyaçları karşılanamaz veya baskılanır hâle gelir” diyerek uyarılarını dile getirdi.

 

DÜZENLEME YERELİN İHTİYAÇLARINI YOK SAYMAKTADIR

Mahalli idare bütçelerinin idari ve mali özerkliğe sahip olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Kamil Okyay Sındır, mahalli idare bütçelerinin emlak vergileri, kendi gelirleri ile merkezi yönetim bütçesinden gelen paylarla birlikte hazırlandığını hatırlattı ve sözlerine şöyle devam etti: “Şimdi siz burada stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu kısmını çıkarıyorsunuz, sonrasına eklemişsiniz gerçi ama ona öncül olarak; Kalkınma Planına, Cumhurbaşkanlığı Programına, Orta Vadeli Programa, Orta Vadeli Malî Plana, Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programına ve Stratejik Planlarıyla Program yapısına uyumlu şekilde performans esasına dayalı hazırlarlar diyorsunuz. Yani burada Stratejik Planın dışında bütün merkezî yönetim plan, programlarını uygulayacaksınız diyorsunuz. Bu yerelin ihtiyaçlarını yok saymaktır.”

BEYAZ HABER AJANSI (BHA)