“Kızlarımız Okuyor, Işık Saçıyor” projesi 12. yılında çevrimiçi eğitimlerle devam ediyor

tarafından
83
“Kızlarımız Okuyor, Işık Saçıyor” projesi 12. yılında çevrimiçi eğitimlerle devam ediyor

PepsiCo Türkiye’nin eğitimdeki fırsat eşitsizlikleriyle mücadeleye katkıda bulunmak üzere gerçekleştirdiği “Kızlarımız Okuyor, Işık Saçıyor” projesi, yeni dönemde Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi işbirliği ile çevrimiçi eğitimlerle devam ediyor. PepsiCo Türkiye çalışanlarının gönüllü olarak topladığı bağışlarla gerçekleştirilen proje kapsamında PepsiCo ile “Okuyan Kızlar”; sürdürülebilirlikten dijital dönüşüme, kişisel marka ve imaj yönetiminden girişimciliğe kadar 11 farklı başlıkta, 6 ay sürecek, 45 saatlik çevrimiçi eğitim programının bir parçası olacak.

 

Sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleştirilebilmesi için kapsayıcı bir yaklaşımla; her insanın temel insan haklarına sahip olması ve tüm eşitsizliklerin ortadan kaldırılması gerekiyor. Bunun için özellikle kadın ve kız çocuklarına yönelik fırsat eşitliği açığının en hızlı şekilde kapanması giderek daha da kritik bir önem arz ediyor. Bu çerçevede ülkemizde; ilköğretim sonrası eğitim, ekonomik ve sosyal hayata katılım gibi konularda kadınların daha fazla desteklenmesi gerektiği görülüyor. 

 

Özellikle şirketlerin bu konuda aldığı gönüllü aksiyonlar; kadınların toplumsal hayata katılımı konusunda toplumsal bilinci her geçen gün daha da artırıyor. Bu alanda küresel olarak harekete geçen şirketlerden biri olan PepsiCo, “Fayda Gözeten Performans” yaklaşımı ile “bugünden daha iyi bir yarın oluşturmak” için dünya üzerinde faaliyet gösterdiği her noktada çevresel, sosyal ve ekonomik olarak sürekli iyileştirme vizyonu ile hareket ediyor.  Şirket, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda; toplumsal cinsiyet eşitliği, eşitsizliklerin azaltılması ve nitelikli eğitim gibi başlıklar çerçevesinde hayata geçirdiği projelerle dikkat çekmeye devam ediyor.  

 

12 yılda 150’yi aşkın kız çocuğunun eğitimine gönüllü katkı 

Faaliyette bulunduğu ülkelerde PepsiCo Vakfı aracılığıyla 2025 yılına kadar 12,5 milyon kadın ve kız çocuğunun faydalanacağı girişimlere yatırım yapmayı hedefleyen PepsiCo, eğitimdeki fırsat eşitsizlikleriyle mücadeleye katkıda bulunmak üzere Türkiye’de hayata geçirdiği “Kızlarımız Okuyor, Işık Saçıyor” projesini, yeni döneminde yepyeni bir içerikle çevrimiçi olarak sürdürüyor.  

 

PepsiCo’nun T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı GAP Kalkınma İdaresi Başkanlığı işbirliğinde devam eden ‘GAP-Cheetos Çocuk Gelişim Merkezleri’ eğitimlerine katılan ancak sosyo-ekonomik şartlar sebebiyle lise ve sonrası eğitimlerine devam edemeyecek durumda olan başarılı kız öğrencilerini desteklendiği ‘Kızlarımız Okuyor’ projesiyle 12 yılda 150’yi aşkın kız öğrenciye erişildi. İki yıl önce “Kızlarımız Okuyor, Işık Saçıyor” adıyla yenilenen projeyle; birey olarak farkındalığı gelişmiş ve kendi başına karar alabilen, değişen ve dijitalleşen dünyanın ihtiyaçlarına cevap verebilen, toplumsal sorunlara karşı duyarlı olan ve bu konularda inisiyatif alan bireylerin yetişmesine katkıda bulunulması amaçlanıyor. 

 

PepsiCo Türkiye Genel Müdür Ece Aksel: “Bilinçli, toplumsal ve çevresel konulara duyarlı kızlarımız, aldıkları eğitimleri hayatın her alanına taşıyarak saçtıkları ışıkla ülkemizi aydınlatacak”

PepsiCo Türkiye, çalışanlarının gönüllü olarak topladığı bağışlarla uzun yıllardır devam ettirdiği bu projenin, PepsiCo’nun çeşitlilik ve kapsayıcılık çerçevesinde küresel olarak attığı adımların en güzel örneklerinden birini oluşturduğunu ifade eden PepsiCo Türkiye Genel Müdür Ece Aksel sözlerini şöyle sürdürdü: “GAP-Cheetos Çocuk Gelişim Merkezleri ile 18 yılda 250.000’den fazla çocuğa ulaşarak çocuklarımızın gelişimlerini desteklemiş bir şirket olarak; bu projeden ilham alarak 2009 başladığımız “Kızlarımız Okuyor” projemiz, PepsiCo gönüllüleri sayesinde büyümeye ve gelişmeye devam ediyor. 2019 yılında değer odaklı gelişim yaklaşımı çerçevesinde, “Kızlarımız Okuyor, Işık Saçıyor” adıyla yenilediğimiz projemizi bu yıl çevrimiçi olarak gerçekleştiriyoruz. Hâlihazırda 47’si ortaöğretim, 7’si yüksekokul ve üniversite öğrencisi olmak üzere 54 kız öğrenciyi bu projemizle destekliyoruz. Ekonomik sebeplerle eğitimlerine devam edemeyen lise ve üniversite eğitim masraflarına destek olmak üzere yola çıktığımız projemiz bugün; kızlarımızın kişisel gelişimlerinin ötesinde toplumsal gelişimine da katkı sağlayabilecekleri bir yapıya dönüştü. Kızlarımızın toplumsal ve çevresel konulara duyarlı, bunun ötesinde bu konularda sorumluluk üstlenerek harekete geçiyor olması, hepimizin hayal ettiği sürdürülebilir bir yaşamın oluşmasını daha da hızlandıracaktır. PepsiCo olarak bu projeyle, Birey olarak farkındalığı gelişmiş ve kendi başına karar alabilen,  değişen ve dijitalleşen dünyanın ihtiyaçlarına cevap verebilen, toplumsal sorunlara karşı duyarlı olan ve bu konularda sorumluluk üstlenen bireylerin yetişmesine katkıda bulunmayı hedefliyoruz.

Bu farkındalıkla yetişmiş kızlarımız saçtıkları ışıkla ülkemizi aydınlatacak; oluşturdukları yeni değerlerle ülkemizin insani gelişiminin ve refahımızın daha sağlam temeller üzerine inşa edilmesine katkı sağlayacaktır. Bu yıl pandemi sebebiyle çok güçlü bir çevrimiçi içerikle kızlarımız için bu programı hazırlayan Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi’ne (BAUSEM) katkılarından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Biz PepsiCo Türkiye olarak 12 yıla yakın bir süredir olduğu gibi önümüzdeki dönemde de bu aydınlık yolculukta kızlarımızın yanında olmaya, gönüllülerimizin katkısıyla onları var gücümüzle desteklemeye devam edeceğiz”. 

 

Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (BAUSEM) Direktörü Dr. Öğretim Üyesi Elif Çetin:

“Son üç yıldır PepsiCo’nun kız öğrencilere yönelik yürüttüğü bu sosyal sorumluluk projesinin eğitim çözüm ortağı olarak, projeye katkı sağlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. “Kızlarımız Okuyor, Işık Saçıyor Projesi”nin bir paydaşı olarak, kendilerini eğitmek ve geliştirmek isteyen ancak ekonomik kısıtlardan ötürü bu şansa sahip olamayan kızlarımıza, geleceklerini tasarlarken ve kariyerlerini planlarken destek olmak bize mutluluk veriyor. Kızların, bu projeden aldıklarını birikimlerine katarak fark yaratabilmek adına kendilerine yapılan bu yatırımı ve bu fırsatı çok iyi değerlendirmeleri gerektiğini belirten Dr. Çetin,  PepsiCo vizyonu ile karşılaşmış, toplumsal sorun ve alanlara karşı duyarlı, birey olarak farkındalığı yüksek ve çözümün parçası olmaya gönüllü genç kadınların projenin sürdürülebilir bir modele dönüşebilmesi için yaşam ortamlarına, bölgelerine döndüklerinde insani gelişime destek olmak amacıyla çalışmalarına hız kesmeden devam etmeleri ve yaygınlaştırmaları gereğini de ayrıca vurguluyor.”

 

 

 

11 farklı eğitim başlığında, 6 ay sürecek, 45 saatlik çevrimiçi eğitim

 • Bilinçli Farkındalık (Mindfulness) Becerileri 
 • Bireyi Anlamak / Kişisel Liderlik 
 • Değişim Yönetimi 
 • Dijital Dönüşüm ve Yeni Trendler  
 • Girişimcilik / Girişimcilikte Kadının Gücü 
 • İkna Edici İletişim / İletişim Teknikleri 
 • İş Ağı Oluşturma – Networking 
 • Kişisel Marka ve İmaj Yönetimi 
 • Storytelling 
 • Sürdürülebilir Okuryazarlık 
 • Zor Günlerde Psikolojik Sağlamlık

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı