Mazars Denge 2 Entegre Raporunu Yayınladı

tarafından
48
Mazars Denge 2 Entegre Raporunu Yayınladı

Uluslararası Vergi, Denetim, Muhasebe ve Danışmanlık firması Mazars Denge, ikinci entegre raporunu yayınladı. “Önce insan” yaklaşımıyla pandemi dönemindeki zorluklarla nasıl mücadele edildiğinin ve şirketteki dönüşüm projelerinin aktarıldığı rapor, tüm paydaşlarla şeffaf bir iletişim kurulmasını hedefliyor. Sürdürülebilirlik ve entegre bakış açısı konusunda farkındalığı arttırmayı hedefleyen Mazars Denge’nin 2020 yılı entegre raporu Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi (IIRC) Entegre Raporlama Çerçevesi (<IR>) ile uyumlu olarak hazırlandı.

2020 yılında kendi sektöründe entegre rapor yayınlayan birinci, tüm Türkiye’de entegre rapor yayınlayan on sekizinci firma olan Mazars Denge, ikinci entegre raporunda dünyada ve ülkemizde kalıcı bir değişim başlatan küresel Covid-19 salgınını ve “önce insan” yaklaşımını merkeze alıyor; 2020 yılını ve sonrasını entegre bakış açısıyla irdeliyor. 

Entegre Raporlama Türkiye Ağı (ERTA) Üyesi Mazars Denge, sürdürülebilirlik alanındaki farkındalığın artırılmasına katkıda bulunmak ve tüm paydaşlarıyla daha yakın bir iletişim halinde olmak üzere çıktığı yolculukta, ikinci kez sürdürülebilirlik raporlamasının bir adım ötesine geçerek entegre raporunu Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi (IIRC) Entegre Raporlama Çerçevesi (<IR>) ile uyumlu olarak hazırladı. Raporda, paydaş anketleri sonuçlarına göre belirlenen öncelikli konulara ilişkin 1 Ocak 2020 – 31 Aralık 2020 dönemini kapsayan 12 aylık sürece ait performans, entegre düşünce yaklaşımını temel alarak paydaşlarla paylaşıldı.

Mazars Denge CEO’su ve Sürdürülebilirlik Elçisi Dr. İzel Levi Coşkun raporun sunuşunda

“Dünya büyük bir dönüşüm içinde. 2020 başında duyurulan Yeşil Mutabakat ile 2050 yılına kadar Avrupa Birliği üye ülkelerinin Net 0 yani karbon nötr bir konuma ulaşması hedefleniyor. Ülkelerin bu amaca ulaşabilmesini sağlamak için 1 trilyon Euroluk bir fon aktarımı söz konusu. Yeşil Mutabakatın getirdiği yaptırımlarla birlikte Avrupa Birliği ile ticari ilişki içinde bulunan tüm ülkelerin iş yapış şekilleri değişecek.

Mazars Denge olarak bu gelişmeleri yakından takip ediyor ve kendi içimizde de adım adım bu yönde ilerleme kaydediyoruz. 2020 yılında ön hazırlıklarını yaptığımız üzere karbon emisyonları ölçüm sistemi başta olmak üzere birçok parametrede otomatik veri elde edebileceğimiz bir altyapı kurduk. 2021 yılı içinde B-Corp olmayı ve finansal olmayan verileri performans değerlendirme sistemimize dahil etmeyi hedefliyoruz.”

sözleriyle Mazars Denge’nin hedeflerine ve gelişmelere değindi.

Küresel Raporlama Girişimi (Global Reporting Initiative – GRI) GRI Standartları: “Kapsamlı” (Comprehensive) uygulama düzeyine uygun olarak hazırlanan raporda, aynı zamanda Sürdürülebilirlik Muhasebesi Standartları Kurulu’nun (Sustainability Accounting Standards Board– SASB) Profesyonel & Ticari Hizmetler (Professional & Commercial Services) rehberi dikkate alındı. Rapor, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve Mazars Denge’nin imzacısı olduğu Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin ilkelerini ve Birleşmiş Milletler Kadının Güçlendirilmesi Prensipleri ilerleme bildirimlerini de içermektedir.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı