Niğde Belediyesi Ağustos Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı

tarafından
46
Niğde Belediyesi Ağustos Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı

Niğde Belediyesi Ağustos ayı meclis toplantısı Organize Sanayi Bölgesi toplantı salonunda Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir’in başkanlığında gerçekleştirildi.

4 Ağustos 2021 Çarşamba günü Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir’in başkanlığında düzenlenen toplantıda yangın gündemi ile ilgili yapılan konuşmalar ve çeşitli soru önergelerinin ardından gündeme alınacak maddeler karara bağlandı.

Vatandaşlara açık olarak nigde.bel.tr adresinden de canlı yayınlanan Belediye Meclis toplantısında gündemde olan maddeler ise müzakere edilerek karara bağlandı.

Belediye Meclisinin 2021 Yılı Toplantı döneminin Ağustos/2021 toplantısının 04/08/2021 Tarihli birleşim gündemi ise şu başlıklardan oluştu.

Yoklama.

Belediye Meclisinin 2021 yılı toplantı döneminin, Temmuz/2021 toplantısının 06.07.2021 tarihli birleşiminde alınan kararlara ait karar özetinin okunup tasvibi.

Belediye meclisinin tatil ayı olarak belirlenen Eylül ayı tatilinin yapılıp, yapılmayacağı hususunun müzakere ve karara bağlanması.

İlimiz Şahsüleyman Mahallesi 196 ada 49,50,51,52,62,85,86,113 nolu parsel ve 220 ada 6,7,9,10,11 nolu parselde imar planında kapalı otopark ve yol olarak planlı olan taşınmazların kamulaştırma işlemlerinin tamamlanabilmesi için belediye mülkiyetinde bulunan eş değer taşınmazlar ile takasının yapılması hususunun müzakere ve karara bağlanması.

Belediye boş kadrolarından derece iptal-ihdas ile ilgili cetvelin müzakere ve karara bağlanması.

Belediyenin Uluslararası Tarım Şehirleri Birliğine üye olması hususunun müzakere ve karara bağlanması.

Belediye Meclisinin 04.05.2018 tarih ve 104 nolu kararı ile plan çalışmalarının tamamlanması akabinde konunun yeniden değerlendirilmesine şeklinde karar alınan; mevcut imar planında “Kültür Varlıkları Özel Proje Alanı-1” olarak bırakılmış olan Kadıoğlu Sokağı ve çevresine yönelik olarak Revizyon İmar Planı çalışması tamamlanmış olup, konu ile ilgili imar komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.

Belediye Meclisinin 17/05/2021 tarih ve 75 sayılı kararı ile, İlimiz Yukarı Kayabaşı Mahallesi 324 ve 683 nolu adalara ilişkin hazırlanan plan değişikliğine itiraz eden H. Hüseyin UYGUR ve Suat SOYLU’nun itirazı hususundaki imar komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı Eğitim Müdürlüğünün 25/05/2021 tarih ve 1765 sayılı yazısı ile; Milli Eğitim Bakanlığınca hayat boyu öğrenme kültürünün geliştirilmesi, tanıtılması ve yaygınlaştırılması amacıyla, Belediye Meclisince uygun görülecek bulvar/cadde/sokak/meydan veya parka “Hayat Boyu Öğrenme” isminin verilmesi hususundaki imar komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.

Şehir imar planında tadilat, talep ve tekliflerin görüşülüp karara bağlanması.

Dilek temenniler

Kapanış.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı