Şantiyelerin güvenliği için teknolojik dönüşüm şart

tarafından
54
Şantiyelerin güvenliği için teknolojik dönüşüm şart

 İş sağlığı ve güvenliğini ön planda tutan ve insanı merkeze alanbir çalışma kültürü benimsediklerini açıklayan Hilti Türkiye Genel Müdürü BanuDeniz Çetinkol, geliştirdikleri yeni nesil teknolojilerle şantiyeleri çok dahasağlıklı ve güvenli alanlara çevirmeyi amaçladıklarını ifade etti. Çetinkol, sektördekullanılan el aletlerinin iş sağlığı ve güvenliği açısından ileri teknolojiyeuyumlu, ergonomik ve güvenli olması gerektiğini vurguladı.

 

“İş sağlığı ve güvenliğibir seçenek değil zorunluluk”

 

İş Sağlığı ve GüvenliğiHaftası kapsamında, çalışmaortamları ve üretim süreçlerindeki yetersiz ve olumsuz koşulların çalışanlarınen temel hakkı olan sağlıklı yaşama ve çalışma hakkına karşı tehditoluşturduğuna dikkat çeken Hilti Türkiye Genel Müdürü Banu Deniz Çetinkol,işçi sağlığı ve güvenliği konusunda gerekli önlemler alınmasının bir seçenektençok zorunluluk olduğunu ifade etti. İş kazalarının ve meslek hastalıklarınınönlenmesi için bilimsel ve teknolojik gelişmelerin bu alana kanalize edilmesigerektiğini vurgulayan Çetinkol, atılacak adımların verimliliği ve üretkenliğide artıracağını dile getirdi.

 

Tedbirler artırılmalı, işgüvenliği eğitimleri uygulanmalı

El aletleri kullanırkenyaşanan iş kazalarının temel nedenlerini sıralayan Banu Deniz Çetinkol; “İşgüvenliği eğitimlerinin eksikliği, kaynağında tedbirsizlik, toplu koruma önlemieksikliği, dikkatsizlik, kontrolsüz çalışma, malzeme ve ekipman güvensizliği,kişisel koruyucu donanım eksikliği, kontrol ve denetim eksikliği kazalarınortaya çıkmasında büyük rol oynuyor. Bu kazalar sonuncunda maalesef uzuvkayıpları, el ve parmak yaralanmaları, malzeme sıçramaları, göze veya cildecisim batması, gürültü, titreşim ve toz maruziyeti gibi sorunlar yaşanabiliyor.Bu noktada iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin uygulanması ve tedbirlerinartırılması büyük önem taşıyor.” açıklamasında bulundu.

 

Kullanılan ekipmanlarteknolojik ve ergonomik olmalı

Hilti Türkiye olarak şantiyelerdekidijitalleşme sürecini hızlandırmak ve inşaat endüstrisindeki dinamiklerigeleceğe yön veren teknolojilere entegre etmek amacıyla birçok yenilikçiyaklaşımı devreye aldıklarını söyleyen Çetinkol; “Yazılımdan servise,ileri teknoloji ekipmanlardan kapsamlı eğitimlere kadar iş sağlığı güvenliği konusundanitelikli ve efektif çalışmalar yürütüyoruz. Bu noktadaki amacımız hem mevcutve olası iş kazası risklerini minimize etmek hem de şantiyeleri daha güvenliçalışma alanlarına dönüştürmek. Kullanılan el aletlerinin iş sağlığı vegüvenliği açısından ileri teknolojik şartlara uyumlu, ergonomik ve güvenliolmasının yanı sıra çalışanların ve iş verenlerin bu konudaki farkındalığınıarttırmayı da çok önemsiyoruz.” dedi.

 

Aktif Tork Kontrol ve AVRteknolojisi ile maksimum güvenlik

Geleceği referans alan teknoloji veeğitimlerle iş güvenliğini kontrol altına aldıklarını söyleyen Çetinkol;“Teknolojilerimiz iş sağlığı ve güvenliği koşullarına uygun olarak tasarlanıyor.Kırıcı-delici ürünlerimizde bulunan Aktif Titreşim Azaltma (AVR) özelliği, titreşimiüçte iki oranında azaltarak hem sağlık sorunlarını önlüyor hem de makinelerindaha uzun süre kullanımına imkan sağlıyor. Yine kırıcı-delici ürünlerimiz içinyükseklerde çalışırken kullandığımız Aktif Tork Kontrol teknolojimiz, makinenin delici ucunun işlemsırasında demir donatıya denk gelmesi gibi nedenlerle sıkışması durumundaanında gücü keserek motoru durduruyor. Bu sayede kırıcı-delicinin gövdesininkendi ekseni etrafında dönme riskini ortadan kaldırıyor. Ayrıcatüm makinelerimiz tozsuz delim aparatları ile uyumlu çalışarak ince tozmaruziyetini yüzde 99 oranında azaltıyor. Tozu kaynağından çeken entegrevakumlu süpürge sistemi, çalışanlar için daha temiz ve sağlıklı bir ortamyaratmaya yardımcı oluyor” dedi.

Partnerleri,müşterileri ve kullanıcılarının iş sağlığı ve güvenliği için piyasayasundukları ürünlerin güvenli kullanımı konusunda farklı yaklaşımlarsunduklarını belirten Çetinkol; “İleri İSG Eğitimleri, KimyasalarÜrünlerin, Delici Kırıcı Makinelerin, Kesme Taşlama Makinelerinin GüvenliKullanımı eğitimleriyle iş ortaklarımız çalışan güvenliğine, verimliliğine vekarlılığına katkıda bulunuyoruz. Bilgimizi ve profesyonel uzmanlığımızı SürekliEğitim Birimi (CEU) ve eğitim kursları, akredite edilmiş Pasif Yangın DurdurucuEğitimleri ve kapsamlı dübel tasarım yazılımlarıyla daha güvenli yapılartasarlamak ve inşa etmek için paylaşıyoruz” şeklinde konuştu.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı