Türkiye İMSAD: “Bu olağanüstü dönemde yeteneklerimizi proaktif bir yapıya dönüştürmemiz gerekiyor”

tarafından
105
Türkiye İMSAD: “Bu olağanüstü dönemde yeteneklerimizi proaktif bir yapıya dönüştürmemiz gerekiyor”

İnşaat malzemeleri sektörünün çatı örgütü Türkiye İMSAD’ın yılda iki kez düzenlediği, 2021 yılının ilk Üye Dernekler Toplantısı 22 üye derneğin katılımıyla online olarak yapıldı. Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu, pandemi nedeniyle olağanüstü bir döneme girildiğini belirterek, “Bu süreçte sektör olarak yeteneklerimizi son derece değişken, çabuk karar alan ve proaktif bir yapıya dönüştürmemiz gerekiyor” dedi. 

Sektör içi birlikteliği kuvvetlendirmek, sektörün ortak sorunlarına çözüm önerileri getirmek ve alt sektörlerin sorun ve beklentilerine yönelik ortak eylem planlarını geliştirebilmek amacıyla düzenlenen Türkiye İMSAD Üye Dernekler Toplantısı, 4 Mart 2021’de 22 üye dernekten 40’ın üzerinde temsilcinin katılımıyla gerçekleşti. Üye Dernekler Toplantısı’na, Türkiye İMSAD üyesi derneklerin Yönetim Kurulu Başkanları, Başkan Yardımcıları, Başkan Vekilleri, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Genel Sekreter ve Genel Koordinatörleri katıldı.  

Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu’nun sektöre yönelik 2020 yılı değerlendirmesi ve 2021 öngörülerini paylaştığı toplantıda, 2015-2017 Dönemi Yönetim Kurulu Başkanı ve Mevcut Dönem Başkan Vekili Fethi Hinginar ile Türkiye İMSAD 2017-2020 Dönemi Yönetim Kurulu Başkanı ve Mevcut Dönem Başkan Vekili Ferdi Erdoğan gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Türkiye İMSAD Genel Sekreteri Aygen Erkal, derneğin 2020 faaliyetleri ve komite çalışmalarını sunum eşliğinde katılımcılarla paylaştı. Toplantıya katılan dernek yöneticileri sırayla söz alarak, temsil ettikleri sektörlerin mevcut durumunu değerlendirdi, çözüm bekleyen öncelikli sorunları aktardı ve geleceğe yönelik beklentilerini dile getirdi. 

Toplantıda inşaat malzemeleri sanayisinin büyümesinde ve gelişiminde etkin rol oynayan yerli malı kullanımı, nitelikli insan gücü, global lojistik sorunlar, ham madde tedariki, haksız rekabet, KDV indirimleri, kapasite kullanımı gibi konularda fikir alışverişinde bulunuldu ve Türkiye İMSAD’ın önümüzdeki sürece yönelik strateji ve rotasını etkileyecek noktalara dikkat çekildi. 

Değişime uyum sağlayabilmemiz çok önemli

İçinde bulunduğumuz süreçte inşaat malzemeleri sektörünü etkileyen ortak sorunun lojistik alanında yaşanan darboğazlar olduğunu belirten Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu, “Sektörümüzü etkileyen diğer kritik nokta ise global anlamda dünyayı saran ham madde fiyatlarındaki dengesiz ve düzensiz, yüksek değişimlerdir. Bir taraftan 2021’de değişecek talebi doğru yönetmeye çalışırken bir taraftan da sektör olarak değişime uyum sağlayabilmemiz çok önemli. Bu süreçte yeteneklerimizi son derece değişken, çabuk karar alan ve proaktif bir yapıya dönüştürmemiz gerekiyor. Ülkemizin gelişiminde lokomotif rol alan sektörümüzün önümüzdeki dönemde rolünü daha yüksek kapasiteyle yürütebilmek ve ithalatımızın 3 misli olan ihracatımızı daha da artırabilmek için proaktif davranmak zorundayız. Sorunları önceden görüp tedbir alarak, genel çözümler üreterek önümüzdeki döneme daha bilinçli yaklaşabilmeliyiz” dedi. 

Yeşil Mutabakat ve Akıllı Evler sektörün vazgeçilmez konuları olacak

Türkiye İMSAD’ın ülkemizdeki sivil toplum kuruluşları içinde en kapsamlı çalışmaları yapan en güvenilir çatı kuruluşu olduğunu dile getiren 2015-2017 Dönemi Yönetim Kurulu Başkanı ve Mevcut Dönem Başkan Vekili Fethi Hinginar, inşaat malzemesi sanayicilerinin önümüzdeki dönemde çok ciddi hedefleri olduğunun altını çizdi ve “Bundan sonra Yeşil Mutabakat ve Akıllı Evler çalışma programımızda önemli bir yer alarak sektörümüzüm vazgeçilmez konuları olacak. Özellikle sıfır karbon konusu tüm sanayicileri çok yakından ilgilendiren bir konu. Tüm temsilcilerimizin bu konuları en yakın şekilde takip etmesi gerektiğini düşünüyorum ve bu toplantıya katılan herkesin görüşleri ve yorumlarıyla derneğimize ışık tutacağına inanıyorum” dedi.  

Yeşil Mutabakat sürecini iyi yönetmemiz gerekiyor

Yeşil Mutabakat ve Sınırda Karbon Vergisi konusunun ülkemizde çok ciddiye alınmadığına dikkat çeken Türkiye İMSAD 2017-2020 Dönemi Yönetim Kurulu Başkanı ve Mevcut Dönem Başkan Vekili Ferdi Erdoğan ise “Avrupa Birliği 2011 yılında, 2020’den itibaren sınırda karbon vergisi uygulanacağını açıklamıştı. 2022 Ocak’ta başlayacak bu uygulama ile ülkeler, küresel ve bölgesel ticarette AB’nin ticaret ortağı olarak yoluna devam edecek. Türkiye’yi üretim üssü olarak düşünürsek, bizim gibi enerji yoğun sektörlerin ağırlıklı olduğu bir ülkede geçiş sağlamamız ve bu süreci iyi yönetmemiz gerekiyor” diye konuştu. 

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı