Anadolu Grubu’ndan Anadolu yersincabı biyoçeşitlilik projesi

tarafından
50
Anadolu Grubu’ndan Anadolu yersincabı biyoçeşitlilik projesi

Anadolu Grubu,  çevre politikası kapsamında sürdürülebilirlik vizyonunda önemli bir yere sahip olan biyoçeşitlilik alanında, grup şirketleri bünyesinde yürüttüğü çalışmalarla doğal habitatların korunmasına özen gösteriyor. Biyoçeşitlilik çalışmalarında Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi gereklerine uygun bir şekilde hareket eden Anadolu Grubu, bu kapsamda, Hatay Tabiatı Koruma Derneği ile iş birliği yaparak, Anadolu yersincabı türünün korunmasına ve neslini sürdürmesine katkıda bulunmak üzere bir biyoçeşitlilik projesi yürütüyor. Biyoçeşitlilik ve ekolojik dengenin sağlanması açısından çok önemli bir tür olan ve popülasyonu giderek azalan Anadolu yersincabı, Uluslararası Doğa Koruma Birliği’nin (IUCN) kırmızı listesinde “tehlikeye yakın”’ kategorisinde sınıflandırılıyor. Konya Karapınar’da yürütülen ekolojik araştırmalarda 350 birey Anadolu yersincabının tespit edildiği proje ile biyoçeşitliliğin yanı sıra toprak, su ve diğer doğal kaynakların korunması ve daha verimli kılınması amaçlanıyor.

 

Biyoçeşitlilik, gezegenimiz için bir yaşam destek sistemi’

Anadolu Grubu İcra Başkanı Hurşit Zorlu, başlıca faaliyet alanları olan bira, meşrubat, perakende ve tarım sektörlerinde sürdürülebilirliğin ve biyoçeşitliliğin korunmasının birbiriyle doğrudan ilişkili olduğu bilinciyle hareket ettiklerini söylüyor. Zorlu, biyoçeşitlilik alanında uluslararası organizasyonlar ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte çalışarak yerel ekosistemleri geliştirmeye yönelik faaliyetler yürüttüklerini söylüyor ve şöyle devam ediyor: “Biyoçeşitlilik, gezegenimiz için bir yaşam destek sistemi. Dünya nüfusu gittikçe artıyor ve geçim kaynaklarımız gezegenimizin biyolojik çeşitliliğine bağlı. Hiç şüphe yok ki ekosistemler, türler ve genler eskisine nazaran daha hızlı kayboluyor veya zarar görüyor. Bu kayıplar, gezegenimizin doğal zenginliğini ve yaşamın sürdürülebilirliğini tehdit ediyor. Doğaya yapılacak en önemli yatırımın biyolojik çeşitliliği muhafaza etmek, nadir ve tehdit altındaki türleri, canlı popülasyonlarını ve doğal alanları koruma altına almak olduğuna inanıyoruz. Bizler, iş dünyası olarak biyolojik çeşitliliğin korunmasında hayati ve olumlu bir rol oynayabiliriz. Anadolu Grubu olarak bu alandaki sorumluluğumuzu yerine getirmek için çalışıyor ve şirketlerimizin faaliyet gösterdikleri sektörlerle ilişkili biyoçeşitlilik çalışmaları hayata geçiriyoruz”

 

Ekolojik denge için önemli bir tür

Dünya üzerinde çok sınırlı bir yaşam alanına sahip olan ve daha çok Anadolu’da yayılım göstermesinden dolayı Anadolu yersincabı adını alan bu tür, özellikle İç Anadolu bozkırlarında, yer altında yaşayan bir kemirici tür. Anadolu yersincabı habitatının bozulmasının türe yönelik en önemli tehdit olduğunu dile getiren Zorlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Konya Karapınar’da gerçekleştirilen ekolojik araştırma çalışmalarında, düzlük bozkır ve tepelik olmak üzere 15 farklı alanda yaklaşık olarak 350 birey Anadolu yersincabının varlığı tespit edildi. Anadolu yersincabının soy devamlılığı, insan kaynaklı nedenlerle yaşam alanlarının tahrip edilmesi, bozulması ve parçalanması sonucunda ciddi tehlike altında. Anadolu yersincapları, bulundukları alandaki ekosistemin doğallığının, olgunluğunun, zenginliğinin ve sağlıklı işleyişinin göstergesi olan bayrak türlerden biri. Bitki popülasyonunu dengede tutuyor ve toprağın havalanmasını sağlıyorlar. Gömdükleri kabuklu yiyeceklerle yörenin bitki çeşitliliğini zenginleştiriyor ve  bu sayede daha iyi bir toprak yapısının oluşmasını sağlıyorlar. Bu açılardan bakıldığında ekolojik dengenin sağlanmasında oldukça önemli bir role sahip olan bu türün korunması hayati bir mesele. Karapınar, Anadolu yersincaplarının dünyada yoğun olarak varlık gösterdiği az sayıda bölgeden biri. Projemizle bölgede yaşayan insanlara, Anadolu yersincaplarının burada olmasını bir şans ve fırsat olarak gördürecek bir bilinç aşılamayı hedefliyoruz. Böylece türün, ülkenin korunması gereken doğal bir varlığı olarak değerlendirilmesini sağlamak istiyoruz. Çeşitli yapılaşmaların, yol çalışmalarının, ağaçlandırmaların ve tarımsal faaliyetlerin, türün varlığını gözetecek şekilde yürütülmesi için öneriler oluşturuyoruz. Ayrıca türe yönelik diğer tehditlerin önüne geçilmesi için bilinçlendirme çalışmaları yürütüyoruz.”

 

Grup şirketleri biyoçeşitliliğin korunması için çabalıyor 

Anadolu Grubu şirketleri de faaliyet alanlarında biyoçeşitliliğin korunması, zenginleştirilmesi ve yaşam alanlarının geliştirilmesi için yoğun çalışmalar yürütüyor. Migros; onarıcı, sürdürülebilir ve izlenebilir tarım uygulamalarını yaygınlaştırmak için Tarım ve Orman Bakanlığı ile İyi Tarım Uygulamaları’nın hayata geçirilmesinde ve yaygınlaştırılmasında aktif rol oynadı. Bununla birlikte, yok olma tehlikesindeki tohumların korunması, yeni nesillere ulaştırılması ve ürün çeşitliliğinin artırılması için Anadolu Lezzetleri projesini yürütüyor ve Mirasımız Yerel Tohumlar projesine destek veriyor. Migros aynı zamanda, sürdürülebilir tarım odaklı biyoçeşitliliğin canlanması ve korunması için değer zincirlerinde dönüşüm yapmayı hedefleyen One Planet Business for Biodiversity (OP2B) koalisyonuna üye 21 şirket arasında ve Türkiye’den tek temsilci olarak çalışmalarına aktif katılım sağlıyor. Sürdürülebilir tarım uygulamaları, çevre dostu servis sunum malzemeleri ve ambalajlar gibi konularda girişimcilik ekosistemi, üniversiteler, STK’lar ve sağlayacılarla kapsamlı çalışmalar yürüten Anadolu Efes,  “Doğayı Koru” projesi ile de biyoçeşitliliğin korunmasına katkı sağlıyor. Çalışma kapsamında Kazakistan doğasının simgesi olan bozkır kartalları, Sunkar Kuş Bakım Merkezi iş birliği ile yetiştirildi. 25 bozkır kartalının Almaty bölgesinde doğayla buluşmasının ardından kartal sayısı bölgede dört kat artış gösterdi. Elde edilen başarı üzerine projenin ulusal seviyeye genişletilmesi planlanıyor. Anadolu Etap, çiftlikleri civarındaki çınar ağaçları ile Truva meşelerini koruyor, aynı zamanda çiftliklerindeki yüzden fazla kuş yuvası ve kurduğu dört binden fazla arı kovanıyla doğal yaşama katkı sağlıyor. Ayrıca, bazı Anadolu Grubu şirketleri biyoçeşitliliğin korunmasına önemli katkı sağlayan ağaçlandırma çalışmaları yürütüyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı