COVID-19 KOAH Hastalarını Etkiledi

tarafından
464
COVID-19 KOAH Hastalarını Etkiledi

Philips, Dünya Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) Günü özelinde yaptığı araştırma ile solunum sistemi sağlığına ve KOAH hakkındaki küresel çaplı değişimlere dikkat çekiyor.

Araştırma, KOAH hastalarının aldıkları sağlık hizmetinin ve tedavileriyle yakından ilgili kişilerin COVID-19’dan etkilendiğini doğrularken; COVID-19’un

KOAH hakkında farkındalığı da arttırdığını gösteriyor.

Amsterdam, Hollanda – Sağlık teknolojilerinde küresel bir lider olan Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA), Dünya KOAH Günü ile ilgili ilk araştırmasının sonuçlarını paylaştı.

Philips bu araştırmayla Çin, Hindistan, Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri’nde 4000’den fazla yetişkinin görüşlerini alarak “Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH)” gibi solunum yolu hastalıkları ile ilgili küresel çaptaki farkındalığın tespit edilmesini hedefliyor. Araştırmada COVID-19’un solunum sistemi sağlığı ile ilgili genel algıları nasıl etkilediği yer alırken, ankete verilen yanıtlar solunum sistemi sağlığını iyileştirme konusunda atılan adımların arttığına işaret ediyor. Araştırma sonuçlarına göre; COVID-19, KOAH hastaları ve hasta yakınları için daha önce görülmemiş zorlukları getirirken, hastalıkla ilgili farkındalığı artırdı ve KOAH hastalarının alternatif bakım seçeneklerine yönelmesini sağladı.

Philips Bağlantılı Sağlık Teknolojileri İş Birimi Başkanı Huiling Zhang, “COVID-19 ile birlikte solunum sistemi sağlığı tüm dünyada gündelik hayatta konuşulan önemli bir konu hâline geldi” dedi.

Zhang değerlendirmesini şu şekilde sürdürdü: “KOAH dünya çapında milyonlarca insanı etkilemesine rağmen kalp hastalığı gibi kronik vakalar kadar çok konuşulmuyor. Bu araştırmayı, KOAH hastalarının her gün yaşadığı strese ve zorluklara ışık tutmak için yaptık. İçinde bulunduğumuz dönemde bu zorluklar ve stres iyice artmış durumda. Araştırma sonuçlarına göre, solunum sistemi sağlığı ve bunu geliştirmek için atılan adımlar hiç olmadığı kadar öncelikli hale gelirken, COVID-19’un etkileri özellikle KOAH hastaları tarafından oldukça çok hissediliyor.”

COVID-19 ile birlikte KOAH hastalarının karşılaştığı sorunlar

COVID-19, KOAH hastalarının ihtiyacı olan sağlık hizmetlerine erişimini etkiledi. KOAH hastalarının %56’sı COVID-19’un KOAH tedavisi almalarını zorlaştırdığını söylerken, %58’i ise COVID-19 süresince hastalıklarıyla başa çıkma durumlarının onları çok yorduğunu belirtti. Hastaların %68’i, kronik hastalıkları nedeniyle COVID-19 sürecinde daha fazla endişe duyduklarını söyledi. COVID-19, KOAH hastalarının evde bakımını üstlenen aile üyelerini de zorlarken, bu kişilerin %79’u COVID-19 ile birlikte KOAH hastası olan yakınlarının evdeki bakımına eskisinden çok daha fazla özen gösterdiklerini dile getiriyor.

KOAH farkındalığı artıyor ancak edinilen bilgiler arasında da ciddi farklılıklar var

COVID-19, KOAH hastası olan yaklaşık 65 milyon insan için bireysel endişeleri arttırsa da dünya çapında bu kronik rahatsızlığa yönelik farkındalığı da artırdı. COVID-19 öncesine kıyasla şu anda her beş kişiden yaklaşık üçünün KOAH hakkında daha fazla bilgi sahibi olduğunu belirten araştırma, bu durumun COVID-19’a bağlı olarak solunum sistemi hastalıkları konusundaki bilgilendirmenin artmasıyla ilgili olabileceğini ortaya koydu. COVID-19’dan önce araştırmaya katılanların %52’si KOAH hakkında bilgi sahibi olduğunu belirtirken bu sayı şu anda %72’ye çıkmış durumda.

Solunum sağlığına önem ve tele-sağlık hizmetlerine ilgi artıyor

Araştırmaya katılanlara göre, COVID-19’un başından beri yüz yüze sağlık hizmetleri ile ilgili endişeler artarken tele-sağlığa olan talep de yükselişte. Tele-sağlık hizmetleri özellikle genel muayene (%56 ile %62 arası), kronik sağlık sorunları ile ilgili rutin kontroller (%57 ile %64) ve yeni bir sağlık sorununu ele alma (%57 ile %63) amacıyla tercih ediliyor. Bu artış şaşırtıcı bir şekilde KOAH olmayan nüfus arasında daha yaygın. Bu kişilerin %55’i COVID-19 öncesinde kronik bir sağlık durumu için tedavi almak üzere tele-sağlığı tercih etmeye istekli olduğunu belirtirken, şu an bu oran %62. Ayrıca, KOAH hastaları COVID-19 sebebiyle kendi durumlarını yönetmek için daha iyi yollar aradıklarını belirtiyorlar (%75).

Philips’in bağlantılı sağlık teknolojileri ürün portföyü, KOAH gibi kronik solunum rahatsızlıkları olan hastaların ihtiyaçlarına cevap vermek ve hasta bakıcılar ile doktorların hasta bakımı konusunda daha etkin çalışabilmesini sağlamak için tasarlanmıştır.

BEYAZ HABER AJANSI (BHA)