Koronavirüs tüm dünyada emeklilik sistemlerini zorluyor

tarafından
489
Koronavirüs tüm dünyada emeklilik sistemlerini zorluyor

Lider küresel insan kaynakları ve yönetim danışmanlığı firması Mercer, CFA Institute ve Monash Finans Araştırmaları Merkezi’nin (MCFS) işbirliğiyle gerçekleştirdiği ‘Küresel Emeklilik Endeksi Raporu’nun sonuçları açıklandı. A derecesini koruyan Hollanda ve Danimarka yine en iyi emeklilik sistemine sahip ülkeler oldu. Küresel Emeklilik Endeksi’nin sonuçlarına göre; koronavirüsün dünya çapında gelecekte emekli maaşlarının sağlanması üzerindeki etkisi, azalan katkı payları, düşük yatırım getirileri ve daha yüksek devlet borcu seviyeleri nedeniyle olumsuz olacak.

Firmaların değişen iş gücünün sağlık, varlık ve kariyer alanlarındaki ihtiyaçlarını yönetmeleri için çözümler sunan ve danışmanlık veren Mercer, ‘Küresel Emeklilik Endeksi’nin sonuçlarını paylaştı. Bu yıl 12’incisi gerçekleştirilen endeksin sonuçlarına göre; koronavirüsün yaygın ekonomik etkisi, emeklilerin hem şimdi hem de gelecekte karşı karşıya olduğu finansal baskıları artırıyor. Yaşam beklentilerindeki artış ve yaşlanan nüfusun sağlığını ve refahını desteklemek için kamu kaynakları üzerindeki artan baskı, pandeminin ekonomiler üzerindeki etkileriyle birleştiğinde, emeklilik dönemine ilişkin kaygı da giderek yükseliyor.

Toplam 39 emeklilik sisteminin 50’den fazla gösterge çerçevesinde değerlendirildiği ‘Küresel Emeklilik Endeksi’ne göre yüzde 82,6 ile Hollanda en yüksek endeks değerine sahip ülke olurken, yüzde 40,8 ile Tayland en düşük değere sahip ülke oldu. Belçika ve İsrail bu yıl ilk kez araştırmada yer alan ülkeler olurken, hızla gelişmekte olan emeklilik sistemiyle araştırmada ikinci kez yer alan Türkiye ise, 37’inci sırada yer aldı.

Türkiye gelişim alanlarına sahip

Türkiye, yüzde 44,2 ile ‘Yeterlilik Alt Endeksi’nde 34’üncü, yüzde 24,9 ile ‘Sürdürebilirlik Alt Endeksi’nde 36’ıncı ve yüzde 65,3 ile ‘Bütünlük Alt Endeksi’nde 27’inci sırada yer aldı. Araştırmanın sonuçlarına göre; Türkiye’nin özellikle sürdürebilirlik açısından gelişim alanları mevcutken, yüksek net ikame oranı, düşük hane halkı ve kamu borçluluk oranı, demografik yapı, Devlet Katkısı teşviki, Bireysel Emeklilik Sistemi’nin şeffaf, güvenilir ve etkin bir şekilde yönetilmesi güçlü alanları olarak tespit edildi. Raporda Türkiye için asgari ve muhtaç emeklilik aylığı seviyesinin iyileştirmesi, bireysel emeklilik birikimlerine erken yaşta erişimin engellenmesi ve emeklilik döneminde bireysel emeklilik birikiminin belirli bir bölümün aylık maaş olarak alınmasının zorunlu kılınması tavsiyeleri yer aldı.

Koronavirüs hükümetlerin emeklilik ve sağlık hizmetlerini kısıtlayacak

‘Küresel Emeklilik Endeksi’nin sonuçlarına göre; koronavirüsün sadece sağlık açısından değil, endüstrileri, faiz oranlarını, yatırım getirilerini ve toplumun geleceğe olan güvenini etkileyen uzun vadeli ekonomik etkileri söz konusu. Dolayısıyla uzun vadede yeterli ve sürdürülebilir emeklilik gelirlerinin sağlanması konusunda da bu etkilerin çok net görülmesi bekleniyor. Koronavirüsü takiben birçok ülkede devlet borcu seviyesi arttı. Artan bu borcun, gelecekte, hükümetlerin yaşlı nüfuslarını emekli aylıkları, sağlık ya da yaşlı bakımı gibi diğer hizmetlerin sağlanması yoluyla destekleme kabiliyetlerini kısıtlaması muhtemel görünüyor.

Hükümetler koronavirüsün etkisini hafifletmeye yardımcı olmak amacıyla, vatandaşlarını ve emeklilik sistemlerini desteklemek amacıyla çok çeşitli uygulamaları hayata geçiriyor. Avustralya, geliri yüzde 20’den fazla düşen bireylerin emeklilik varlıklarından 13.000 dolarına erişim sağlamasına izin verirken, Şili aktif katkıda bulunanların 5.600 doları aşmayacak ölçüde bireysel emeklilik fonlarının yüzde 10’unu gönüllü olarak çekmesine izin verdi. Küresel Emeklilik Endeksi’ndeki en büyük iki emeklilik geliri sistemine sahip Hollanda ve Danimarka, her bir emeklilik sisteminin varlıkları, ülkenin GSYİH’sinin yüzde 150’sinden fazla olmasına rağmen, emeklilik varlıklarına erken erişime izin vermedi.

Mevcut bir sistemin gelecekte de fayda sağlama olasılığını ölçen sürdürülebilirlik alt endeksi, birçok sistemdeki zayıflıkları vurgulamaya devam ediyor. Koronavirüs nedeniyle çoğu ekonomide yaşanan olumsuz ekonomik büyüme nedeniyle 2020’de ülkelerin sürdürülebilirlik puanı ortalama 1,2 düştü.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs sağlık krizinin neden olduğu ekonomik durgunluğun, çoğu ülkede emeklilik katkılarının ve yatırım getirilerinin azalmasına ve devlet borcunun artmasına neden olduğuna dikkat çeken Mercer Türkiye Bireysel Emeklilik Danışmanlık ve Brokerlik Lideri Serap Özalp Arslanargın, “Bu durum kaçınılmaz olarak gelecekte emekli maaşlarını etkileyecek, yani bazı insanlar daha uzun süre çalışmak zorunda kalırken, diğerleri emeklilikte daha düşük bir yaşam standardına razı olmak zorunda kalacak. Koronavirüsten önce bile, dünyadaki birçok kamu ve özel emeklilik sistemi, sosyal yardımları sürdürmek için artan baskı altındaydı. Emekliler için daha iyi uzun vadeli sonuçlar elde etmek üzere hükümetlerin sistemlerinin güçlü ve zayıf yönlerini yeniden ele alması kritik önem taşıyor. Türkiye bu yıl araştırmada ikinci kez yer alıyor. Ülkemizde de emeklilik sistemi koronavirüs salgınından önemli derece etkilendi. Ancak sistemin genel işleyişi, kanun ve mevzuatların etkin şekilde uygulanması ve sistemde sağlanan şeffaflık güçlü yanlarımız olarak gözüküyor. Araştırma ayrıca özellikle sürdürebilirlik açısından gelişim alanlarının olduğunu bize gösteriyor” dedi.

Küresel Emeklilik Endeksi Sıralaması SİSTEM Ortalama Endeks Değeri Alt Endeks Değerleri Yeterlilik Sürdürülebilirlik Bütünlük Hollanda 82.6 81.5 79.3 88.9 Danimarka 81.4 79.8 82.6 82.4 Israil 74.7 70.7 72.4 84.2 Avustralya 74.2 66.8 74.6 85.5 Finlandiya 72.9 71.0 60.5 93.5 Norveç 71.2 73.4 55.1 90.3 Singapur 71.2 74.1 59.9 82.5 İsveç 71.2 65.2 72.0 79.8 Kanada 69.3 68.2 64.4 77.8 Yeni Zelanda 68.3 63.8 62.9 82.9 Almanya 67.3 78.8 44.1 81.4 Şili 67.0 56.5 70.0 79.6 İsviçre 67.0 59.5 64.2 83.1 İrlanda 65.0 74.7 45.6 76.5 Birleşik Krallık 64.9 59.2 58.0 83.7 Belçika 63.4 74.6 32.4 88.9 Hong Kong 61.1 54.5 50.0 87.1 ABD 60.3 58.9 62.1 59.9 Malezya 60.1 50.1 58.6 78.0 Fransa 60.0 78.7 40.9 57.0 Kolombiya 58.5 62.5 45.5 70.5 İspanya 57.7 71.0 27,5 78.5 Suudi Arabistan 57.5 59.6 51.6 62.4 Peru 57.2 59.5 49.2 64.6 Polonya 54.7 59.9 40.7 65.9 Brezilya 54.5 72.6 22,3 70.7 Güney Afrika 53.2 43.0 46.7 78.3 Avusturya 52.1 64.4 22,1 74.6 İtalya 51.9 66.7 18,8 74.4 Endonezya 51.4 45.7 45.6 68.7 Kore 50.5 48.0 53.4 50.3 Japonya 48.5 52.9 35.9 59.2 Çin 47.3 57.4 36.2 46.7 Hindistan 45.7 38.8 43.1 60.3 Meksika 44.7 36.5 55.8 42.2 Filipinler 43.0 38.9 53.4 34.8 Türkiye 42.7 44.2 24,9 65.3 Arjantin 42.5 54.5 27,6 44.4 Tayland 40.8 36.8 40.8 47.3 Ortalama 59.7 60.9 50.0 71.3

BEYAZ HABER AJANSI (BHA)