Özel güvenlik meslek olarak tanınmak istiyor

tarafından
113
Özel güvenlik meslek olarak tanınmak istiyor

Güvenlik Servisleri Organizasyon Birliği Derneği (GÜSOD) tarafından paylaşılan verilere göre; ülkemizde sahada fiilen görev yapan özel güvenlik görevlisi sayısı 330 binin üzerinde. Ülkemiz, Avrupa Birliği ülkeleri içindeki en yüksek özel güvenlik görevlisi istihdamıyla ilk sırada yer alıyor. Özel güvenlik sektörünün yıllık cirosunun 20 Milyar TL’nin üzerinde olduğuna dikkat çeken GÜSOD Başkanı Levent Güler, “Özel güvenlik sektörünün başta gelen sorunları arasında çalışanların özlük haklarının iyileştirilmesi ihtiyacı yer alıyor. Sektör çalışanları olan özel güvenlik görevlilerinin özlük haklarında yapılacak iyileştirme ihtiyaçları güncelliğini sürdürmekte. Özel güvenlik görevlilerinin vefatı, yaralanması veya işten ayrılması durumunda tazminat ödenmesi, SGK iş tanımları listesine özel güvenlik güçleri başlığının eklenmesi gibi hakların sağlanması da sektörü olumlu anlamda etkileyecektir” dedi.

 

Özel güvenlik sektörünün doğru çalışma ilkeleri ve asgari standartlarını oluşturmayı hedefleyerek faaliyetlerine devam eden GÜSOD tarafından yapılan açıklamada, özel güvenlik görevlilerinin özlük haklarında yapılacak iyileştirmelerin önemine dikkat çekildi. Artan güvenlik ihtiyaçları nedeniyle entegre güvenlik uygulamalarının öne çıktığının da altını çizen GÜSOD, kamu- özel sektör iş birliği sürecinin hız kaybetmeden sürdürülmesi gerektiğine vurgu yaptı. 

Çalışanlarının özlük haklarının düzenlenmesi sektöre olumlu katkı sağlayacak

Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından düzenlenen “Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı Projelerinin Tanıtımı Programı’nda yaptığı konuşmada sektörün sorunlarına değinen GÜSOD Başkanı Levent Güler, “Sektörün temel sorunu çalışanların özlük hakları ve çalışma şartları. Asgari ücretin belli oranda arttırılarak fazla mesai ücretlerindeki çarpanın da yükseltilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ayrıca yapılacak düzenlemelerle genel tatil ücret çarpanının ve yıllık izin haklarının arttırılmasıyla birlikte özel güvenlik görevlilerine vazife malullüğü hakkının tanınmasının da gerekli olduğunu söyleyebiliriz. Bununla birlikte özel güvenlik görevlilerinin vefatı, yaralanması veya işten ayrılması durumunda tazminat ödenmesi, SGK iş tanımları listesine özel güvenlik güçleri başlığının eklenmesi de sektöre olumlu katkı sağlayacaktır” dedi.

Artan güvenlik ihtiyacı, entegre güvenlik uygulamalarının önemini ortaya koyuyor

 

Ülkemizde özel güvenlik sektörünün dinamik yapısı, artan güvenlik ihtiyaçları, sektördeki hızlı sirkülasyonun yanı sıra teknolojik alt yapıdaki gelişmelerin entegre güvenlik uygulamalarını dikte ettirdiğinin altını çizen Güler, “Dünyada da aynı sürecin hızla mesafe kat ettiğini görüyoruz, bu bağlamda sürekli olarak yeniden yapılanma ihtiyaçları karşımıza çıkmakta. Özel güvenlik sektöründeki diğer önemli konu ise kamu-özel sektör iş birliği. Kamu güvenliğini tamamlayıcı olarak faaliyetlerini sürdüren özel güvenlik sektör taraflarının kamu ile ortak platformda yakın iş birliği içinde bulunmasının sektör gelişim sürecine olumlu yansımalar sağlayacağını düşünüyoruz” diyor.

 

“Genel Kolluk – Özel Güvenlik İşbirliği ve Entegrasyon Projesi” etkin bir iş birliği sağlamayı sürdürüyor

 

“Genel Kolluk – Özel Güvenlik İş birliği ve Entegrasyon Projesi”nin etkin bir iş birliği ve koordinasyon sağladığına dikkat çeken Levent Güler, “Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından projelendirilerek 2019 yılında hayata geçirilen “Genel Kolluk-Özel Güvenlik İş birliği ve Entegrasyon Projesi” ‘KAAN’ uygulamasının; etkin, verimli, sürdürülebilir, ölçülebilir ve denetlenebilir bir güvenlik hizmeti sunarak, özel güvenlik görevlilerinin aidiyet duyguları ve görev sorumluluklarını arttırdığını düşünüyoruz” şeklinde sözlerine devam etti.

 

ÖGNET, 250 Milyon TL tasarruf sağladı

 

Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı’nın 2019’da hayata geçirdiği “Özel Güvenlik Bilgi Sistemi Otomasyon ÖGNET Projesi” ile özel güvenlik hizmetlerine ilişkin bütün verilere dijital ortamdan erişim sağlandığını belirten Güler, “ÖGNET ile iş ve işlemleri daha hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde yürüterek, zaman ve insan gücü kayıplarının önüne geçilmiş ve yaklaşık 250 Milyon TL tasarruf sağlanmıştır. Sektöre katkı sağlayacak bir diğer konu ise özel güvenlik eğitimleri. Özellikle; spor, kritik tesisler ve raylı sistemlerin güvenliği gibi alt alanlarda ihtisaslaşmaya yönelik eğitim modellerinin oluşturulmasının oldukça önemli olduğunu düşünüyor, bu eğitimlerin önümüzdeki dönemde online platform üzerinden yapılabilmesinin de büyük kolaylık sağlayacağına inanıyoruz” dedi. 

 

Kamu kurum ve kuruluşlarındaki tek tip üniforma uygulamasının, özel güvenlik görevlilerinin toplum nezdindeki güvenirliklerinin, kuruma bağlılıklarının, aidiyet duyguları ve görünürlüklerinin artırarak, özel güvenlik görevlilerinin imajına olumlu katkı sağladığını düşündüklerini belirten GÜSOD Başkanı Levent Güler, sektör standartlarının gelişim sürecine katkı sağlamayı sürdüreceklerini söyledi.

 

 

Güvenlik Servisleri Organizasyon Birliği Derneği (GÜSOD) hakkında: 

GÜSOD; özel güvenlik sektörünün doğru çalışma ilkelerini ve asgari standartlarını oluşturmayı amaç edinmiş özel güvenlik şirketlerinin yöneticileri tarafından 25 Ekim 1994 tarihinde İstanbul’da kurulmuştur. Sektörün en eski ve öncü sivil toplum kuruluşudur. GÜSOD, bünyesindeki özel güvenlik şirketlerinde 60 binin üzerinde özel güvenlik görevlisi istihdam edilmektedir. Özel güvenlik sektöründe gerçekleşen cironun yüzde 25’i GÜSOD üyesi şirketlere aittir.  GÜSOD; 2000 yılından bu yana Avrupa’da 23 ülkenin (bu ülkelerin 17’si AB üyesidir) üye olduğu Avrupa Güvenlik Hizmetleri Konfederasyonu’nun (Confederation of European Security Services (CoESS) asli üyesidir. GÜSOD; Konfederasyon bünyesinde aktif olarak faaliyetlerini sürdürmekte, ülkemizde sektör standartlarının gelişim sürecine katkı sağlamaktadır. GÜSOD üyeleri; Bantaş Nakit ve Kıymetli Mal Taşıma ve Güvenlik Hizmetleri A.Ş., Çetin Grup, Desmer Güvenlik Hiz. Tic. A.Ş., G4S Güvenlik Hizmetleri A.Ş., ISS Proser Koruma ve Güvenlik Hizmetleri A.Ş., Loomis Güvenlik Hizmetleri A.Ş., Pronet Güvenlik Hizmetleri A.Ş., Securitas Güvenlik Hizmetleri A.Ş., TAV Özel Güvenlik Hizmetleri A.Ş., Tepe Savunma ve Güv. Sis. Sanayi A.Ş.’dir.

 

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı