Sovos “E-Ticarette E-Belgelerin Önemi”ni Anlattı

tarafından
478
Sovos “E-Ticarette E-Belgelerin Önemi”ni Anlattı

Dünya çapında vergi uyumluluğu ve vergi yazılımları konusunda lider konumundaki Sovos’un Kanal Satış ve İş Ortakları Direktörü Ali Bulut, sürekli gelişen ve büyüyen e-ticaret alanında başarılı olmak isteyen firmalar için dijital vergi dönüşümünün önemine ve kullanılması zorunlu e-belgeler hakkında dikkat edilmesi gereken noktalara değindi.

Fortune 500 listesinde yer alan şirketlerin yarısından fazlasının da dahil olduğu 8000’in üzerinde şirkete, tamamlayıcı ve süreklilik arz eden vergi uyumluluğu çözümleri sunan Sovos’un Kanal Satış ve İş Ortakları Direktörü Ali Bulut, 24 Eylül’de düzenlenen “E-Ticarete İlk Adım: E-Dönüşüm ve E-Belgeler” webinarında e-ticarete girmeyi düşünen ya da bu alanda faaliyete yeni başlayan firmaların e-dönüşüm altında neler yapması gerektiğini açıkladı.

Dünya çapında etkili olan Kovid-19 salgını süresince daha da önemli hale gelen, yeniliği ve teknolojiyi takip edebilen firmalar için oldukça cazip fırsatlar sunan e-ticaret alanında faaliyet gösteren işletmelerin dijital vergi dönüşümü çağında varlıklarını sürdürerek başarılı olabilmeleri için hızla uygulamaya geçirmeleri gereken dijital vergi stratejileri detaylı olarak anlatıldı.

E-ticaretin olmazsa olmazı: E-Belgeler

Normal perakende satışa göre çok daha büyük bir hacme sahip e-ticaret alanında hangi ürünün, ne gibi mecralarda, nasıl iyi bir operasyonla yönetilebileceğinin yanında tüm bu süreçlerin arka plandaki analizi, dokümanları, arşivi gibi pek çok önemli noktaları olduğunu belirten Ali Bulut, e-ticaret alanında satış hacminin büyük olmasının e-belgelerin de fazla olmasını sağladığına dikkat çekti.

E-ticaret faaliyeti bulunan firmaların tâbi olduğu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin en çok bilinen uygulamasının e-fatura olmasının yanında e-arşiv, e-defter, e-irsaliye gibi diğer elektronik belgeleri de kapsadığını hatırlatan Bulut, firmaların e-ticarete atıldıklarında e-dönüşüm ve e-belge konularını iyi yönetmelerinin kendilerine büyük kazanç sağlayacağını vurguladı.

Türkiye’de ve dünyada e-dönüşüm

Türkiye’de e-dönüşümün 2012 yılında e-defter uygulamasının çeşitli sektörler için zorunlu hâle getirilmesiyle başladığını aktaran Sovos Kanal Satış ve İş Ortakları Direktörü Ali Bulut, öncelikle yüksek cirolara sahip şirketlerin sisteme entegre olmasının hedeflendiğini, yıllar içerisinde e-fatura ve e-arşiv fatura gibi e-belgelerin yürürlüğe girmesinin ardından son olarak e-irsaliyenin 1 Temmuz 2020 itibariyle hayata geçtiğinden bahsetti.

Dünyadaki örneklere bakıldığında, e-dönüşüme geçişle ilgili Avrupa’da süreçlerin hızlandırılması, kâğıt israfının önüne geçilmesi konuları öne çıkıyor. Latin Amerika’da ise e-dönüşüm konusu vergi takibi, kaçakların önüne geçilmesi, vergi toplamada adil bir yönteme geçilmesi, güvenlik kaçağının önlenmesi ile gündeme geldi.

Türkiye’nin e-dönüşüme yatkınlığı ve isteğinin üst seviyelerde olduğunu belirten Ali Bulut, uygulamada ortaya çıkan sorunlar nedeniyle e-dönüşüme geçen mükelleflerin sistemin avantajlarından tam olarak yararlanamadıklarının altını çizdi. Bulut, alınan hizmet kalitelerinin değişiklik göstermesinin bu durumdan kaynaklandığına işaret etti.

E-ticarette hangi e-belgeler zorunlu?

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) 509 sıra nolu tebliğine göre e-ticaret yapan firmaların tamamı e-fatura ve e-arşiv fatura uygulamasına geçmek zorunda. E-ticarete başlarken ilk olarak mali mühür ya da e-imza alınması gerekiyor. Daha sonra e-fatura kullanmak için GİB’e başvuru yapılıyor. Seçilecek özel entegratörler kayıt işlemlerini, fatura ve irsaliye tasarımlarını gerçekleştiriyor.

E-ticarete başlandığında e-fatura ve e-arşiv fatura kullanımı zorunlu, ihtiyaca ve şirketlerin yıllık cirolarına göre e-irsaliye kullanımı da gerekebiliyor. E-fatura sistemine geçildiğinde, takip eden mali yılda e-defter kullanımı da zorunlu oluyor. Firmaların değişen ihtiyaçlarına göre e-mutabakat, e-beyanname ve e-denetleme ürünleri de zorunlu olmasa da sağladığı kolaylık açısından önem arz ediyor.

E-dönüşümün birçok farklı e-belge türü içerdiğini ifade eden Ali Bulut, GİB’in yeni e-belgelerin yürürlüğe geçmesi için hazırlık yaptığını ve e-ticaret yapan firmaların tüm bu tebliğleri vergi uyumluluğu, dijital raporlama ve e-fatura çözümleri konusunda uzman iş ortakları olmadan takip etmesinin çok zor olduğunu sözlerine ekledi.

BEYAZ HABER AJANSI (BHA)