Sütaş yatırımı ile Bingöl’ün kişi başı GSYH sıralamasında 73. Sıradan, 38. Sıraya yükselmesi bekleniyor

tarafından
198
Sütaş yatırımı ile Bingöl’ün kişi başı GSYH sıralamasında 73. Sıradan, 38. Sıraya yükselmesi bekleniyor

Bahar aylarında tamamlanması beklenen Sütaş Doğu Güneydoğu Anadolu Sütçülük Projesi Bingöl Entegre Tesisleri yatırımının, Bingöl ve çevresine ekonomik ve sosyo ekonomik etkilerini içeren “Bölgesel Etki Analiz Raporu” 29 Ocak’ta, Tarım ve Orman Bakanı Sn.Bekir Pakdemirli ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sn.Mustafa Varank’ın katılımıyla gerçekleşen bir toplantı ile kamuoyuyla paylaşıldı.
Rapor, yatırımın bölgesel bir kalkınma projesi niteliğinde olduğunu ve Bingöl’ün Türkiye’nin önde gelen bitkisel yem üretimi ve hayvancılık cazibe merkezlerinden biri haline geleceğini ortaya koyuyor.
Sütaş’ın, Karacabey, Aksaray ve Tire’den sonra, 4. entegre tesisi olacak Bingöl Entegre Tesisleri yatırımı hızla ilerliyor. Bahar aylarında açılışa hazırlanan Bingöl Entegre Tesisleri’nin Bingöl ve çevresine yönelik ekonomik ve sosyal etkilerini inceleyen “Sütaş Doğu Güneydoğu Anadolu Sütçülük Projesi – Bingöl Entegre Tesisleri Yatırımının Sosyo-Ekonomik Etkileri: Bölgesel Dinamik Girdi-Çıktı Analizi (2018-2033)” raporu, 29 Ocak’ta Tarım ve Orman Bakanı Sn. Bekir Pakdemirli ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sn. Mustafa Varank’ın katıldığı bir toplantı ile kamuoyuyla paylaşıldı.
Sütaş yatırımı ile Bingöl’de kişi başına düşen gelir %40 artacak
Yatırımın Bingöl ve çevresine olan etkilerini geniş bir şekilde inceleyen ve Türkiye’de ender rastlanan nitelikteki “Bölgesel Etki Analizi Raporu”, Prof. Dr. Erinç Yeldan ve Bölgesel Kalkınma Uzmanı Kamil Taşçı tarafından iki yıl süren yoğun bir çalışma ve araştırma dönemi sonunda ortaya çıktı.
Raporda, Sütaş’ın faaliyetlerine başlamasıyla birlikte bölgede üretim teknolojisinde değişim, işsizliğin azalması, iş gücü niteliğinde gelişim, hane gelirlerinde artış, dışarıya göçün durması, hatta nitelikli nüfusun geriye dönmesi, gelir dağılımında dengelenme ve sosyal ve kültürel dönüşümün hızlanması gibi bölgeyi önemli ölçüde değiştirecek gelişmeler beklendiği belirtiliyor.
Raporda, Sütaş Bingöl Entegre Tesisleri yatırımı, az gelişmiş ve gelişmiş bölgeler arasında yakınsamayı sağlayan bir bölgesel kalkınma projesi olarak tanımlanıyor.
Oluşturacağı ekosistem ve refah artışı sayesinde sıçrama etkisi yapması beklenen projenin öngörülen rakamsal sonuçları da çok çarpıcı. 2033 yılında Bingöl’ün GSYH’sının %61’ine denk gelen 1.3 milyar dolarlık kısmı, Sütaş’ın doğrudan ve dolaylı etkileri sayesinde oluşacak. Sütaş yatırımı olmaksızın 2033 yılında Bingöl’de fert başı gelirin 7.322 dolar olması beklenirken, bu rakam %40 fazlasıyla, 10.221 dolar olarak gerçekleşmesi, böylece Bingöl, Türkiye’de fert başı gelir açısından 73’üncü sıradan 38’inci sıraya yükselmesi bekleniyor. SÜTAŞ yatırımı sonrasında Bingöl ekonomisindeki büyüme ve canlanma ile ilden 2033 yılı itibariyle yıllık 404 milyon USD vergi geliri elde edilmesi mümkün olabilecek. SÜTAŞ’ın ödeyeceği 1 birim vergi ödemesine karşılık yatırım ve üretim faaliyetlerinin uyarma etkisiyle Bingöl’de tahakkuk edecek vergi tutarı 2,5 katına erişecek. Yapılan bir başka hesaplamaya göre ise Sütaş’ın oluşturacağı 1 kişilik istihdam, bölgede 8 kişilik ilave istihdam oluşturacak.
Bingöl’den çevreye yayılan etki
Bingöl ve çevresindeki altı ilde tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin gelişmesinde önemli rol oynayacak yatırımın, tarım ve hayvancılığın yanı sıra, makine ekipman üretimi, ambalaj malzemeleri üretimi, inşaat, lojistik, tarımsal teknolojiler ve destek hizmetleri gibi çok değişik alanlardaki faaliyetleri harekete geçireceği öngörülüyor.
Sütaş Grubu Başkanı Yılmaz: “Sütaşkı’mızı Türkiye aşkımız ile birleştirerek, yatırımlarımıza devam ediyoruz.”
Sütaş Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Yılmaz, sütçülük etrafında oluşan değer zincirinin bereketli ve birçok sektörü harekete geçiren bir iş olduğunun altını çizerek, Sütaş’ın “çiftlikten sofralara” iş modelinin; ekonomik, sosyal etkileri ve kapsayıcı özellikleri ile bir “Bölgesel Kalkınma Modeli” niteliğinde olduğunu belirtti.
Bu model ile hayata geçirilen “Sütaş Güney Marmara Sütçülük Projesi – Karacabey Entegre Tesisleri”, “Sütaş Orta Anadolu Sütçülük Projesi – Aksaray Entegre Tesisleri” ve “Sütaş Ege Sütçülük Projesi – Tire Entegre Tesisleri”nin, kendi bölgelerinde yarattığı ekonomik ve sosyal etkilerle bölgelerinin kalkınmasına önemli katkılarda bulunduğunu vurguladı. Hazırlıkları tamamlanmakta olan “Sütaş Doğu Güneydoğu Anadolu Sütçülük Projesi”nin bölgeye katkısını önemli verilerle paylaştı;
“1 milyar 115 milyon TL yatırım bedelli “Doğu Güneydoğu Anadolu Sütçülük Projesi Bingöl Entegre Tesisleri” kapsamında; süt hayvancılığı eğitim merkezi ve eğitim çiftliği, damızlık süt sığırı çiftlikleri, düve yetiştirme çiftliği, besi çiftliği, yem bitkileri tarımı, yem fabrikası, süt ürünleri fabrikası, biyogaz elektrik üretim tesisi ve organomineral gübre tesisi bulunuyor. Ayrıca hayvan sağlığı ve nesil ıslah konularına odaklanacak bir Ar-ge merkezi yer alıyor.”
Sütçülüğün; üretim sürecinde kullandığı doğal kaynakları geri dönüştürebilen özelliğiyle de çevresel sürdürülebilirlik açısından iyi bir örnek olduğunu belirten Yılmaz; Sütaş’ın bitkisel üretimden başlayarak, gübre ve enerji üretimine kadar uzanan iş modelinin; çevresel, sosyal, ekonomik ve kurumsal boyutlarıyla özgün bir sürdürülebilirlik modeli oluşturduğunu belirtti.
Sütaş’ın, sütçülüğe odaklanarak, bu alanda uzmanlaşıp büyürken, “Çiftlikten Sofralara” güçlü bir tedarik zinciri yapısına ulaştığını, ayrıca gıda güvenliği ve güvenilirliği bakımından çağın beklentilerini karşılayabilen bir örnek haline geldiğini vurgulayan Yılmaz; “Çiftlikten Sofralara Entegre Modeli” ile ineğin beslendiği yemden başlayarak, tüketicinin sofrasına kadar giden süreci yönetiyor ve kontrol altına alıyoruz. Pandemi dönemi ile birlikte bu modelin önemi bir kez daha ortaya çıktı. İnsanlar güvenilir gıdaya olan ihtiyaçlarını bu dönemde bir kez daha kuvvetle hissettiler. Ayrıca tedarik zinciri güvencesinin önemi de tekrar fark edildi. Biz çok şükür çiftlikten sofralara modelimizle böyle bir modele sahip olduğumuz için avantajlıyız. Bu iş modelimizle hem tedarik güvencesi hem de tüketicilerimizin beklediği gıda güvencesi sağlanmış oluyor.” dedi.
Tesislerde, 1.012 kişiye doğrudan istihdam sağlanacağını belirten Yılmaz; 8 yıldan beri Bingöllü gençlerin Karacabey Meslek Yüksekokulu’nda eğitim gördüğünü, Sütaş’ın Karacabey ve Aksaray tesislerinde çalışarak bu proje için hazırlandığını, Şimdi Bingöl’e döndüklerini ve bu tesislerde görev yapacaklarını belirtti.
Bingöl tesislerindeki süt ürünleri fabrikasının günde 1.000 ton kapasite ile çalışacağını belirten Yılmaz, tesis tam kapasite ile çalıştığında bölgede ;
– Yıllık 1 milyar 22 milyon TL süt hasılası sağlanacağını,
– Projenin yılda 1 milyar 554 milyon TL hayvancılık hasılası ve yem üretimleriyle 905 milyon TL bitkisel üretim hasılası oluşturması hedeflendiğini,
– Personel ücretleri, taşıma, dağıtım giderleri ve diğer mal, hizmet alımlarıyla beraber Sütaş yatırımının bölgede yaratacağı doğrudan ekonomik faaliyetin toplamının yıllık 2 milyar 945 milyon TL olmasının beklendiğini belirtti.

Sütün iyiliğini ve bereketini yaymak için Sütaşkıyla çalıştıklarını belirten Yılmaz; “Yatırımlarımızla ülkemizin kalkınma ve refahına katkıda bulunmaya, Sütaşkı’mızı Türkiye aşkımız ile birleştirerek devam ediyoruz” dedi.

BİNGÖL – BEYAZ HABER AJANSI (BHA)