Atatürk Orman Çiftliği’nin ranta kurban edilmesine karşı Danıştay’a başvuru!

tarafından
96
Atatürk Orman Çiftliği’nin ranta kurban edilmesine karşı Danıştay’a başvuru!

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), Atatürk Orman Çiftliği’ndeki yeni yapılaşma kararının iptal edilmesi ve yürütmenin durdurulması için Danıştay’a başvuruda bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Danıştay 6. Daire’nin, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın yapımında hukuksuz olduğunu ortaya koyan iki ayrı kararına rağmen, Atatürk Orman Çiftliği’nde (AOÇ) yeni yapılaşmanın önünü açan bir ilke kararı aldı. Resmi Gazete’de 30 Mart 2021 tarihinde yayımlanan kararla 271 sayılı ilke kararı iptal edilerek, yerine 1700 sayılı karar getirildi. Yayımlanan Kültür Varlıkları Koruma Yüksek Kurulu İlke Kararı ile “Tarihi Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları”nın yeniden belirlenmesi üzerine Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) avukatları harekete geçerek konuyu Danıştay’a taşıdı.

HKP Avukatları Ayça Okur, Doğan Erkan, Sait Kıran ve Metin Bayyar, 1700 sayılı ilke kararının hukuka ve kanuna aykırı olduğu gerekçesiyle yürütmenin durdurulması ve iptal edilmesi istemiyle Kültür ve Turizm Bakanlığı hakkında Danıştay 6 Dairesi’nde dava açtı.

“DANIŞTAY’IN KARARLARININ ARKASINDAN DOLANIYORLAR”

HKP avukatları tarafından Danıştay’a verilen dava dilekçesinde, “Kültür ve Turizm Bakanlığı sanki yasanın amir hükmünün gereğini yerine getirmiş izlenimi vermektedir. Ancak kararın devamı incelendiğinde gerçek amacın farklı olduğu görülmektedir. Danıştay’ın kararlarının arkasından dolanıyorlar bu değişiklikle, yargı kararlarına uymamanın getireceği yargılanmadan kurtulmaya çalışıyorlar” denildi.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesi hatırlatılan dilekçede, “Kültür ve Turizm Bakanlığı açık kanun hükmüne rağmen kanuna karşı hile yoluna başvurmuş ve kararda belirtilen ibareleri kelime değişiklikleri ile aynen korumuştur. Amaç kanuna karşı hile yoluyla Danıştay 6. Dairesi’nin kararlarını uygulamaktan kaçınmaktadır. En önemli amaç; yukarıda belirtilen Danıştay kararlarına göre kaçak olduğu bir kez daha tescillenmiş olan ve acilen boşaltmaları gereken Kaçak Sarayı korumak. Mustafa Kemal’in mirası olan ve halkımıza bağışladığı Atatürk Orman Çiftliği’ni talana devam etmek” ifadelerine yer verildi.

“İYİ NİYETLİ BİR İŞLEM DEĞİLDİR”

Dilekçede, Danıştay 6. Dairesi’nin 21 Ekim 2020 tarihli kararı ile 271 sayılı “Tarihi Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları” ilke kararının a ve e maddelerindeki “kamu hizmet yapıları” ibareleri ile f maddesinde “koruma amaçlı imar planları onaylanmadan” ibaresinin iptaline yönelik karar verdiği hatırlatıldı.

İptal edilen 271 sayılı ilke kararının a ve e maddesinde, “kamu hizmet yapıları” ifadesi yerine 1700 sayılı ilke kararının a ve e maddesinde “resmi kurum yapıları” ifadesi kullanıldı. Dilekçede, Her iki ibarenin de aynı anlama geldiği vurgulanarak, “Adeta aklımızla alay edilmektedir. Amaç kanuna karşı hiledir. İyi niyetli bir işlem değildir. Bu nedenle iptali gerekir” denildi.

“DANIŞTAY’DA İPTAL DAVASI AÇMIŞ DURUMDAYIZ”

Danıştay’da açılan davanın ardından HKP Genel Sekreter Yardımcısı Av. Sait Kıran konuya ilişkin basın açıklaması yaptı. Av. Sait Kıran, “Halkın Kurtuluş Partisi olarak AKP’giller’in bu yasadışlığına, kanuna karşı hilesine dur demek için Danıştay 6’ıncı Dairesi’nin 2021/3613 esas sayılı dosyasında yürütmenin durdurulması talepli iptal davası açmış durumdayız. Biliyoruz ki, AKP’giller yasa ve hukuk tanımazlıkta ısrar edecekler. Çünkü bunların doğası bu. Hep söylüyoruz, bunlar çıkar amaçlı organize bir suç örgütüdür. Alelade bir siyasi parti değildir. Bu nedenle açık yasalara rağmen gözlerini kırpmadan kanunlara karşı aykırılıklarına devam ediyorlar. Tek bildikleri var; vurgun, talan, yolsuzluk, kanunsuzluk, halka ve ülkeye düşmanlık.  Ama Halkın Kurtuluş Partisi olarak bunlara karşı mücadele ettik, ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz. İnanıyoruz ki er geç bu yasa dışı, kanunlar dışına düşmüş iktidar yıkılacak. Ve bunlar yargı önünde emri sadece kanunlardan ve vicdanlarından alan bağımsız yargıçlar tarafından yargılanacaklardır” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı